Nájemníkům, kteří jsou v nájemním vztahu déle než deset let, poskytne město slevu ve výši deseti procent z ceny. „K tomuto kroku vedla radu města zejména snaha ocenit nějakou formou dobré vztahy s věrnými nájemci, kteří působí v Mariánských Lázních dlouhodobě a nemají žádné dluhy na nájemném ani jiné spory s pronajímatelem,“ informoval starosta Mariánských Lázní Petr Třešňák.

Mariánské Lázně si také od tohoto kroku slibují kontinuitu stávajících nájemních vztahů a ustálení ´klientely´, tedy nájemců.

„Je to další krok k tomu, aby se nestávalo, že nebytový prostor je užíván jen v řádu několika málo let a před jeho obsazením následujícím klientem je někdy i několik měsíců nevyužíván. To vede k citelným finančním ztrátám a nepravidelnostem v příjmech do městského rozpočtu,“ uvedl starosta.

Sleva na nájemném se v současné době týká přibližně patnácti stálých nájemců. Ocenění za věrnost vyjde městskou kasu zhruba na šest set tisíc korun.