Představeny zde byly Projekty pro Libou a návštěvníci se seznámili s výsledky mezinárodního krajiného Workshopu bez hranic. Součástí vernisáže byla také prezentace k tvorbě nového územního plánu obce Libá a vyhodnocení výtvarné soutěže.