Děti z mateřských škol, jeslí a očního stacionáře v Chebu dostaly v rámci Evropského týdne mobility reflexní vestičky. Tyto vestičky dětem zakoupili spoznoři, kterým patří velký dík. Pomohl také Martin Černík z odboru silničního hospodářství a dopravy městského úřadu Cheb, který celý projekt zprostředkoval.