Vonné svíčky, medovina, pečené maso, hračky, šperky a mnoho dalších věcí si mohli už v pátek odpoledne zakoupit lidé na náměstí Krále Jiřího v Chebu. Středověký trh zde zahájil další Valdštejnské slavnosti. Vévoda z Valdštejna dorazil později a po prohlídce tržiště se přesunul do muzea. Tady se uskutečnila vernisáž výstavy Knedlík–Kloss–Knödel, která zachycuje pohled na knedlíky v Bavorsku a v Čechách. Valdštejnské slavnosti pokračují i dnes. Od 9 hodin opět otevírá dobové tržiště na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, v 10 hodin následuje valdštejnská pobožnost v kostele sv. Mikuláše, v 10 jsou připraveny středověké dětské atrakce kočovné společnosti Al Rašíd – po celý den v Krajince. Děti v historických kostýmech jezdí zdarma. Ve 12 hodin na Chebském hradě zve k prostřené tabuli vévoda Albrecht z Valdštejna a purkmistr města Jan Svoboda (majitelé Valdštejnova glejtu mají přednostní vstup). Ve 14 hodin začíná přehlídka armády na náměstí, průvod do vojenského ležení v Krajince a v 15 hodin bitva v Krajince. Od 17 hodin začne koncert Valdštejnského dvorního tria za účasti vévody v muzeu. V 19.30 následuje pochodňový průvod městem z Chebského hradu na náměstí a ve 20 hodin zakončí oslavy velká večerní slavnost s vévodou na náměstí, ohňostroj.