Dvě stavebně rozdílné, ale do dnešních dob zachovalé věže středověkého opevnění města Chebu, stojí při pravém břehu řeky Ohře pod Chebským hradem. Obě v dnešních dobách neodmyslitelně patří k malebnému panoramatu severní části města.

„Za bývalou křižovnickou komendou a kostelem svatého Bartoloměje najdeme Čertovu věž, německy nazývanou Teufelsturm,“ uvedl chebský amatérský historik Karel Brukner. Čtvercová kamenná věž bývala kdysi součástí mohutného městského opevnění, které mělo celkem 52 obranných věží rozmístěných podél celých hradeb. Jednotlivá patra věže se dají poznat podle úzkých střílen ve zdech. „K této věži se váže také zajímavá chebská pověst o rozmazlené mladé slečně z bohaté rodiny, kterou si odnesl čert,“ poznamenal s úsměvem Brukner.

Druhá z dochovaných věží středověkého opevnění nese název Mlýnská (německy Mühlturm).
„Jedná se o vysokou kulatou kamennou věž postavenou v roce 1486 při přestavbě Chebského hradu,“ upřesnil Karel Brukner.
O kus dál, na skále nad Písečnou branou, stávala ještě podobná věž s názvem Skalní. Ta se ale do dnešních dob nezachovala. Obě věže spolu uzavíraly parkán městských hradeb na severní straně hradu na řekou Ohří.
„Mlýnská věž byla v 19. století osazena hodinami,“ dodal Brukner.