Mezinárodní konference s názvem Opravdu nový Klimentov se včera konala v prostoru bývalého vojenského areálu v obci Velká Hleďsebe. Akce měla za úkol předvést odborné veřejnosti a zástupcům samosprávy, jak se dají smysluplně využít zanedbané nemovitosti, které jsou v majetku obcí a měst.

Výstavba zamýšlené nové čtvrti je rozdělená do třiceti částí. „Celkové náklady budou činit téměř pět miliard korun,“ sdělil vedoucí projektového týmu Libor Jirásek. „Téměř padesát procent financí očekáváme z dotací.“ Zbylou část by měla financovat privátní sféra. „Celým projektem prochází jedna základní myšlenka, a tou je starost o seniory. To, aby byl senior považován za potenciál a ne příživníka.“ Vše má být tedy provázáno způsobem, aby k tomuto účelu mohla kasárna sloužit. „Ale rádi bychom přivítali mladou i generaci.“

Občany by jistě ale nejvíc zajímalo, kdy mohou vidět první hmatatelné výsledky.
„Reálný začátek jsme si sami vnitřně stanovili přibližně do dvanáct až osmnáct měsíců,“ vysvětlil Jirásek.
Podle Jiřího Bytela, starosty Velké Hleďsebe, jejíž počet obyvatel by se měl díky kasárnám zdvojnásobit, by chtěli nové občany nalákat na zajímavé prostředí. „Také zde budou mít lidé vše, co pro svůj život potřebují, a to od seniorů po ty nejmenší.“ Jako plus vidí i fakt, že je obec blízko významných Mariánských Lázní. „Projekt přinese bydlení, vznikne zde 800 pracovních příležitostí – například ve službách či výrobních aktivitách,“ řekl starosta. „Také to lidem přinese možnost pro zajímavé trávení volného času jako je sportoviště, zařízení pro kulturní a společenské akce.“ Vzhledem k předpokládanému nárůstu počtu obyvatel má obec v plánu také dostupnou zdravotní péči. „Ta by mohla být natolik silná, že by byla v provozu čtyřiadvacet hodin.“ Starosta také podotkl, že bude projekt přínosem i pro stávající obyvatele, kteří by této občanské vybavenosti mohli také využívat.

Ačkoliv se přítomným projekt zdál hezký, zůstávaly skeptické názory.
„Domnívám se, že největším problémem bude rozsah projektu,“ uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Jan Zborník. „Karlovarský kraj se bohužel potýká s absencí obyvatel. Nevím, kde se tedy vezmou lidé, kteří by projekt naplnili. Tím neříkám, že se žádné cesty najít nemohou.“
Jiní zase viděli problém ve financích.
„Je to vše hezké, ale jde o to, jestli se seženou finanční prostředky,“ zapochyboval chebský starosta Jan Svoboda.