Nákladem 4,6 miliardy korun má v příštích letech vzniknout z bývalých kasáren Klimentov u Velké Hleďsebe nová část obce. Vyplývá to z informací o projektu MISTER , který je na revitalizaci tohoto areálu zaměřený. Určená bude hlavně aktivním seniorům.

„Při tvorbě projektu jsme se soustředili na to, abychom využili všechny části kasáren, které se využít dají,“ uvedl architekt Miroslav Míka. Podle něj je více než polovina ze stávající 66 budov použitelná. Zachována zůstane také alej vedoucí od hlavní brány do středu celého areálu.
„Hlavní devizou nové čtvrti je to, že její obyvatelé budou mít v dosahu všechny služby. Pěšky se k nim dostanou do sedmi minut,“ zdůraznil architekt Míka. Nebude se ale jednat o satelitní městečko, nová část se stane organickou součástí obce.

„Naším záměrem je aby se do Velké Hleďsebe přistěhovali noví stálí místní obyvatelé,“ poznamenal hleďsebský starosta Jiří Bytel.
V nové čtvrti by mělo vzniknout nejen bydlení pro aktivní seniory, ale také školská zařízení pro zhruba 1 350 žáků a studentů. Umístěno by zde mohlo bát i vysokoškolské studium zaměřené na balneoprovozy, které v lázeňském trojúhelníku chybí. „Svůj zájem už dala písemně najevo jedna z vysokých škol,“ uvedl vedoucí projektového týmu Libor Jirásek. Obyvatelé nové části obce by měli možnost žít v několika typech bydlení. Například u rodinných domků se jedná o osm druhů.

Zpracovatelé projektu rozdělili celou výstavbu do několika na nezávislých etap. S výstavbou každé z nich se bude zvyšovat kapacita areálu a přibývat nadstandardní služby.

Doba výstavby nové čtvrtě by měla podle optimistů trvat asi 12 let, reálnější termín je ale 20 let. „Obec by mohla začít stavět možná už v létě příštího roku,“ odhadl začátek stavebních prací, vedoucí projektového týmu.

Náklady na výstavbu se pohybují okolo částky 4,6 miliardy korun. Podle ekonom projektového týmu Ladislava Kuchty je reálná šance získat na řadu investičních celků dotace. „Zhruba polovina areálu by se z dotací dala postavit,“ potvrdil Kuchta. Jedná se zejména o objekty pro školství nebo zdravotnictví. „Budovy pro bydlení by neměli obec zatížit. Ty může zadat investorovi,“ dodal Kuchta.
Budoucností klimentovských kasáren se zabývala také anglická společnost Waystone. Ta ale nedokázala obec přesvědčit. „To ji ale nijak nevylučuje jako developera z případných veřejných součástí na výstavu. Ba naopak, bude mít výhodu znalosti prostředí,“ poznamenal starosta.

 

 

Velká Hleďsebe/Praha

Zastupitelstvo Obce Velká Hleďsebe schválilo dne 22. listopadu 2007 na svém zasedání územní studii pro část obce Klimentov, která se stala závaznou územně plánovací dokumentací při přípravě územního plánu. Podkladem pro územní studii byla Rozvojová studie bývalého vojenského areálu Klimentov, zpracovaná vrámci projektu MISTER (Military and Industrial Sites Reuse) v programu CADSES, který je součástí iniciativy Evropské komise pro meziregionální spolupráci INTERREG IIIB.

Obec Velká Hleďsebe tím započala novou etapu své existence. Realizací projektu bude zapojen areál bývalých kasáren Klimentov, dnes čistý brownfield, do smysluplného života obce. Kasárna obec převzala bezúplatným převodem od Armády ČR a po roce příprav se rozhodla jít cestou vlastní odpovědnosti za rozvoj. Ubránila se obvyklému postupu, při kterém by majetek zpeněžila prodejem strategickému partnerovi a naopak aktivním přístupem vrámci projektu MISTER začíná budovat nové město na základě principů bio-architektury a spolupráce veřejného a soukromého sektoru (PPP).

Nosnou myšlenkou, která pevně váže funkce i etapy projektu, je otázka důstojného a užitečného stáří člověka. VKlimentově tak mohou vzniknout vpříštích dvou desetiletích nové vysokoškolské a výzkumné instituce, podnikatelské inkubátory, zdravotnická zařízení, specializované bytové domy, vše orientované na udržení společenské soudržnosti a plného uplatnění zkušeností starších spoluobčanů, ale i zbudování centra služeb a obchodu, a nezapomíná se ani na přímé spojení spřírodou a řadu dalších společenských, kulturních i sportovních aktivit.