Pětimiliardová investice do přeměny bývalých klimentovských kasáren na novou čtvrť rozdělila opět občany velké Hleďsebe na dva tábory.
Diskuze se rozvířila po dopisu, který starosta obce Jiří Bytel rozšířil mezi občany. V dokumentu upřesňuje informace o celém projektu. Již dříve starosta připustil, že jsou jeho občané málo informovaní.

Dopis ale naopak zvedl mezi některými lidmi vlnu nevole. Ti také obratem reagovali.
„Je nutno konstatovat, že se jedná o dokument (starostův dopis – pozn. red.) poskládaný z polopravd a neúplných informací,“ uvedl Bohumil Kovařík na internetových stránkách Hledsebenasebe.cz. „Každopádně se nejedná o projekt, který by nějak zásadně řešil problematiku stárnoucí populace v obci, protože na byty v plánované zóně pro důchodce asi těžko některý z občanů bude mít,“ vysvětlil.

Finance jsou častým argumentem proti projektu.
„Mně se projekt líbí opravdu velice,“ řekl učitel Pavel Jireš z Velké Hleďsebe. „Ale zůstává mnoho otazníků.“ Vysvětlil, že jsou nesrovnalosti například v časovém horizontu dokončení čtvrti. „Mám obavy také z toho, že se při realizaci počítá s nejistými finančními prostředky.“
Pochybnosti nad tím, zda je možné na takto velký projekt sehnat finance, připustil na mezinárodní konferenci Opravdu nový Klimentov také chebský starosta Jan Svoboda.

Jiří Bytel ale také v dokumentu určeném občanům sděluje: „Čas neustále ubíhá a každý měsíc zdržení může znamenat snížení možnosti získat peníze z evropského nebo českého národního rozpočtu. O to více mne překvapuje a mrzí, že ti, co nejvíce křičí, svou obecnou kritikou bez konkrétních návrhů významně tomuto zdržení přispívají a blokují rozvoj bývalých kasáren,“ vysvětloval.

Tomu tvrzení se ale opozice brání. „Není to pravda,“ sdělil Bohumil Kovařík. „Předložili jsme několikrát reálné podklady,“ dodal.
Ne všichni občané v realizaci projektu vidí problém. „Se starostovými názory na bývalá kasárna souhlasím,“ uvedla Ludmila Tyrpeklová.