Pomoci tomu má výzva zvyšování kvality neformálního vzdělávání. Alokovaná částka pro Karlovarský kraj je přitom dvacet milionů korun. A sáhnout si na dotace má možnost prakticky každá neziskovka, která pracuje s dětmi a mládeží.Cílem výzvy je podpořit rozvoj lidí, kteří se věnují práci s mládeží prostřednictvím neformálního vzdělávání. Projekty umožní rozšíření znalostí v oblasti nových metod a forem práce s dětmi a mládeží.

„Jedná se hlavně o osobnostně sociální rozvoj, rozvoj oblasti čtenářské, atematické, finanční gramotnosti nebo polytechnické vzdělávání,“ informovala Hana Šnajdrová, předsedkyně Krajské rady dětí a mládeže Karlovarska. Právě rada bude za neziskové subjekty jednu ucelenou žádost podávat.

Neziskové organizace si budou moci vybrat ze sedmi volitelných aktivit podle toho, jakou oblast by chtěly zkvalitnit a rozvinout. „Mezi šablony patří například vzdělávání pracovníků, sdílení zkušeností prostřednictvím vzájemných návštěv nebo tandemové vzdělávání,“ uvedla Hana Šnajdrová. V nabídce je například i realizace projektových dnů jak v klubovně, tak mimo klubovnu nebo vznik klubů. Neziskovky, které by se chtěly do výzvy zapojit, by měly začít jednat co nejdříve. „Měly by se přihlásit, seznámit se s výzvou, rozmyslet si, jakou šablonu si vyberou, a zkontaktovat nás,“ poradila Hana Šnajdrová.

A osloveným neziskovkám se vypsaná výzva líbí. „Je dobré, že výzva je administrativně jednoduchá,“ řekl starosta Sboru dobrovolných hasičů Milíkov. „Už s vedoucí mladých hasičů přemýšlíme, jakou šablonu využijeme.“

Opuštěná Taormina
Šance pro Taorminu