Brožura slouží k věrné zprávě o úrovni kvality života v jednotlivých regionech jak obcí s rozšířenou působností, tak i v našem kraji jako celku. „Pracovali jsme s velice pestrou a zajímavou sestavou statistických údajů za rok 2020 a snažili jsme se tyto údaje promítnout do jednotlivých indexů života v našem regionu, které prezentují a ukazují věrný obraz toho, v jakém stavu se nachází hospodářství jednotlivých mikroregionů Karlovarského kraje,“ říká předseda Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje Tomáš Linda.

Hospodářská ročenka by měla vzbudit efektivnější aktivitu v našich regionech. „Ve statistikách ukazujeme, že se mnohdy nacházíme na chvostu jednotlivých krajů v rámci naší republiky, takže tato publikace by měla povzbudit i zdravého soutěživého ducha mezi regiony tak, aby se od samého dna nějakým způsobem jednotlivé regiony odrazily,“ pokračuje.

„Někteří říkají, že Karlovarský kraj je na konci republiky. My ale rádi tvrdíme, že jsme na jejím začátku. Já také říkám, že jsme uprostřed Evropy a jsme i pomyslnou evropskou křižovatkou. V tom vidím obrovskou příležitost, aby se Karlovarský kraj skutečně od toho dna odrazil a stal se lídrem ve spoustě nových oblastech a odvětvích, které dnešní svět potřebuje,“ doplňuje Linda.

Podle hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka je poslední dobou spolupráce s Krajskou hospodářskou komorou intenzivnější. „Během našich společných setkání řešíme jak stav lokální ekonomiky a firem, tak proces transformace kraje, tedy jeho přechod od uhlí k novým zdrojům energie. Připravili jsme Plán spravedlivé územní transformace, který zahrnuje významné strategické projekty z území. Do konce roku by se jím měla zabývat vláda tak, aby v příštím roce mohlo začít čerpání finančních prostředků z Operačního programu Spravedlivé transformace na realizaci projektových záměrů,“ vysvětluje.

Ostrov nad Ohří dostal ocenění. Je totiž ideálním „Městem pro byznys“. „Měli jsme nejlepší čísla, která souvisí s kapacitou škol, školek. Povzbudivá je u nás malá nehodovost. Přívětivé máme ceny za bydlení a splňovali jsme i další parametry. Jsem přesvědčený, že toto ocenění není náhodné, protože po celou dobu, co jsem v komunální politice, snažíme se dívat na rozvoj Ostrova přesně tímto pohledem. Nejde nám jen o to, aby tu bylo jen spousta zábavy, ale abychom tu měli i potřebné zázemí pro vzdělání, obchod a práci. K tomu přistupovaly všechny vedoucí garnitury a shodou okolností jsem rád, že jsem už čtyři roky součástí vedení i já,“ říká místostarosta Ostrova Marek Poledníček.

Hospodářská ročenka Karlovarského kraje je k dispozici zdarma. „Máme mnoho výtisků v tištěné podobě. Budeme ji distribuovat všem našim členským firmám, dále starostům, zástupcům Karlovarského kraje a případným investorům. Každý, kdo má o Hospodářskou ročenku zájem a potřebuje více informací nebo zatouží i po samotném výtisku, tak ji máme k dostání v sídle Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje v Chebu, ale je k dispozici i v elektronické podobě. Publikujeme ji i na našich webových stránkách,“ uzavírá ředitelka Krajské hospodářské komory Lenka Mansfeldová.