Komorní slavnost za účasti zástupců města, spolku i médií se konala v salonku Kafé Imperial v lázeňském hotelu Hvězda v Mariánských Lázních. V pondělí odpoledne tam totiž místní spolek Mariánský udělil čestné členství spisovateli Vladimíru Páralovi, který v lázeňském městě pobývá. Snahou spolku založeného v roce 2019 je instalovat v lázních děkovný sloup se skleněnou sochou Panny Marie. Podle slov spisovatele je taková snaha zcela bezprecedentní. Socha by měla být monolitem z českého křišťálu v životní velikosti. „Přináší léčebným lázním a spolku obapolný prospěch. Bude odkazem příštím generacím. Nezbytné jsou ale jen tři věci: peníze, peníze a peníze,“ řekl spisovatel, čestný člen spolku.

Přijetí za člena Vladimír Páral okomentoval zcela po svém, a to formou poetické glosy. „Lidský život je řeka, a v hudbě věčnýho proudu zní radostná jistota: stanu se mořem…“

Loni oslavil úctyhodných devadesát let, z jeho děl jsou známé například Dekameron 2000 aneb Láska v Praze, Kniha rozkoší, smíchu a radosti, Milenci a vrazi, Playgirls a řada dalších. Spisovatel má ještě veliké plány. „Napsat tlustou knihu s příběhem svého života. A pak mám ctižádost napsat to, čemu říkal Balzak breviář. Konkrétně tedy sto stránek, brevíř. Dnes už lidé ani neví, co to vlastně je. Takovou knihu dívky či dámy, ale také starci měli na nočním stolku, a kterýkoliv den ráno si jí otevřeli kdekoliv, a něco tam našli, myšlenku zajímavou. Tak takovou knihu chci napsat, to je moje poslední ctižádost,“ svěřil se Deníku. Ve svých letech rád sleduje dění na internetu. „Sociální sítě mám rád, ano, ale mám takovou zásadu. Nic tam nepublikovat, nedávat. Víte, není dobré strkat ruku do ohně,“ usmál se.

Votivní sloup Panny Marie v Mariánských Lázních nebude symbolem morovým, jak se někdy mylně zaměňuje význam, ale symbolem díkůvzdání. Poděkování předešlým generacím, všem obyvatelům a profesím, které se zasloužily o rozkvět města a lázní. Také poděkováním za návštěvníky a tisíce uzdravených hostů, bez nichž by Mariánské Lázně nikdy nedošly k prosperitě a proslulosti. Zdroj: mariansky.eu