Na přípravě jejího projektu se již pracuje několik let. Vlaky by se zde měly prohánět již v prosinci příštího roku. Největší stavební práce čekají na železničáře na německé straně, kde celé bloky kolejí chybí.

Na české straně by v rámci projektu obnovy železniční dopravy mělo vzniknout i nové nádraží.

„Celkové náklady na obnovení provozu na českém úseku dosáhnou 75 milionů korun," informoval tiskový mluvčí Správy železniční dopravní cesty Pavel Tesař. „Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) v současnosti pokračuje společně s německým správcem infrastruktury Deutsche Bahn Netz v přípravě obnovy trati Aš Selb Plössberg. Se zahájením mezinárodního provozu se počítá v prosinci příštího roku," informoval Tesař.

V současné době již je na české i německé straně dokončena projektová příprava potřebná pro zajištění obnovy trati. V průběhu letošního léta SŽDC předpokládá, že získá stavební povolení. V případě německého partnera by k tomu mělo dojít během podzimu.

„Práce na českém území budou zahrnovat rekonstrukci železniční stanice Aš a část trati ve směru ke státní hranici, včetně doplnění stávajícího technologického vybavení stanice," vyjmenoval Pavel Tesař. „Na německé straně hranice dojde k přestavbě železniční stanice Selb-Plössberg, obnově sdělovací a zabezpečovací techniky a úpravám zabezpečení přejezdů. Pro dodržení plánovaného termínu obnovení provozu však bude rozhodující dokončení výstavby železničního mostu přes obchvat obce Erkersreut v Německu. Po jeho vybudování již nebude nic bránit návratu vlaků na tuto přeshraniční trať," doplnil mluvčí.

I když železniční spojení mezi městy Aš a Selb je ještě daleko, už nyní se ví, jaké soupravy tam lidé uvidí. „Elektrifikaci na tomto úseku trati neplánujeme, přepravu cestujících by zajišťovaly motorové regionální vlaky od firmy Stadler," řekl Vladimír Omelka, ředitel Krajského centra osobní dopravy Českých drah.