Přesně 150 let od zprovoznění trati Cheb Aš Hof uplyne v prosinci letošního roku. A právě ve zmíněném měsíci se znovu rozjedou vlakové soupravy na obou stranách hranice. Před třemi lety se na tom zástupci Aše a Německa dohodli na speciálním memorandu. V těchto dnech jsou stavební práce v plném proudu a náklady dosáhnou mnoha milionů korun.

„Na radnici v Selbu se konala další z pravidelných koordinačních schůzek ke zprovoznění železnice Cheb Aš Hof," sdělil mluvčí ašské radnice Milan Vrbata.

Na jednání bylo konstatováno, že veškeré práce na české i německé části této stavby probíhají dle plánu.

„Na našem úseku se už pracuje delší dobu, hotovo zde má být koncem června. Dokončen nebude zabezpečovací systém, který se nainstaluje až v době, kdy bude hotova stavební část projektu v Německu," přiblížil postup stavebních úprav Vrbata.

Na německém úseku se už rovněž vyměňuje kolejový svršek, pracuje se na přemostění silničního obchvatu obce Erkersreuth. Řidiči, kteří jedou po silnici do Selbu, kvůli tomu projíždějí kolem stavby zúženou vozovkou sníženou rychlostí.

„Na schůzce zazněla také nová informace týkající se budoucího provozu železnice. Mělo by dojít k navýšení počtu vlaků z původního počtu osmi párů na devět," upřesnil mluvčí města.

Vše směřuje k tomu, že 13. prosince, jak bylo před časem naplánováno, s novým jízdním řádem začne i pravidelný provoz na trati Cheb Aš Selb Hof.

„Stane se tak v roce, ve kterém si připomínáme 150 let od zprovoznění železniční trati Cheb Aš Hof. K této události nyní probíhá výstava v ašském muzeu nazvaná 150 let železniční trati Oberkotzau Aš," informoval Milan Vrbata.

V Selbu byl zatím okrajově projednán způsob slavnostního zahájení provozu, bližší informace budou známy až v proběhu roku. Jisté ale je, že i letos, stejně jako loni, se v Aši v září uskuteční část oslav Dne železnic, kdy na ašské nádraží dorazí parní lokomotiva. Program Dne železnic opět připravuje ašská radnice s tamní uměleckou školou.

Další schůzka ohledně znovuzprovoznění trati Aš Selb se uskuteční v červenci letošního roku. Náklady na celou rekonstrukci přijdou na české straně na 22,5 milionu korun, na straně německé pak 364 milionů korun.

Provoz na trati Aš Selb by měl podle zákonodárců vytvořit konkurenceschopné nabídky pro pravidelnou dojížďku a turistickou dopravu, včetně cestování za obchodem, a zlepšit například i přeshraniční spojení tří mezinárodních letišť v Mnichově, Norimberku a Praze. A to i přesto, že před pěti lety česká strana uvažovala o úplném odstranění zbývajících kusů kolejnicového svršku na úseku tratě Aš Aš státní hranice. Proti tomu se právě již v minulosti postavila německá strana.

Osobní doprava zde skončila v roce 1945. Od roku 1995 přestala sloužit i pro nákladní dopravu.