Vnitroblok v Hradební ulici patří k těm největším a je rozdělen zdí na dvě části na momentálně uzavřený trakt, který v historii sloužil jako hospodářský dvůr se sýpkami, a dvorní trakt za domy v Dlouhé a Hradební ulici.

Návrh úprav dvorního traktu za domy v Dlouhé a Hradební ulici chce vedení města projednat s obyvateli okolních objektů. Na vybranou budou mít z varianty s důrazem na parkování, druhá bude spíš pro zachování travnatých ploch.

Sousední historický hospodářský dvůr bude sloužit především pro potřeby parkování. Dojde k demolici nevzhledných garáží, plocha dostane v souladu s požadavky památkářů nový povrch z kamenné dlažby a dojde zde rovněž k vysázení vzrostlých stromů. „Možnosti parkování v této lokalitě by se díky tomu měly zásadně zlepšit,“ poznamenal místostarosta Chebu Michal Pospíšil. Jak dodal, hlavně v době, kdy rodiče přivážejí děti do školy, zde bývá situace kritická. „Parkovat tady budou moci i senioři, kteří bydlí ve zrekonstruovaném Hradním dvoře a i s ohledem na věk to chtějí mít k autu logicky co nejblíže, či jejich příbuzní, kteří je přijedou navštívit,“ dodal Pospíšil.