Jakým způsobem se budou vnitrobloky zvelebovat, se domlouval při jejich obhlídce starosta města Antonín Jalovec s oběma svými zástupci, vedoucími odborů správy majetku a investic a radním Filipem Kadlecem.

Při průchodu městem nahlédli do chebských vnitrobloků na Kostelním a Jánském náměstí, v ulicích Úzká, Jakubská, Židovská, Hradební či Dlouhá i do vnitrobloku na Růžovém kopečku u Myšárny.

„Na některé vnitrobloky máme již zpracovanou dokumentaci, nad dalšími si musíme sednout a určit priority a způsob financování. Jedná se především o úpravy komunikací, výstavbu dalších parkovacích míst, umístění podzemních kontejnerů a výsadby nové zeleně,“ popsal starosta Antonín Jalovec.

Zrekonstruované vnitrobloky by obyvatelům centra měly nabídnout jak příjemnější prostředí, tak i lepší možnosti pro parkování. Parkovacích míst je v historickém jádru našeho města akutní nedostatek.

V rámci projektu revitalizace lokality u nádraží, na který město získalo dotaci, se před několika lety dočkali obyvatelé Chebu například zrekonstruované ulice Riegerova, Obětí nacismu a Krátká. Mimo to tehdy nechalo město opravit také další souvislé úseky některých ulic, například Valdštejnovy. Rekonstrukce se dočkaly i dva vnitrobloky mezi ulicemi Valdštejnova, Evropská a Mánesova a mezi Dlouhou a Hradební.

Malebnějších vnitrobloků se před několika lety dočkali i lidé, kteří bydlí mezi chebskými ulicemi Nová, Krátká a Palackého. Jejich oprava vyšla tehdy městskou pokladnu na zhruba 7 milionů korun. Úpravy vnitrobloků byly součástí již zmiňovaného projektu revitalizace celé obytné lokality u vlakového a autobusového nádraží.