Velké škody na majetku naštěstí nenapáchala.

Přestože vodní toky, které se vylily ze svých břehů, působily hrozivým dojmem, největší paseku nadělaly na loukách a polích, které se místy doslova skryly. Na některých místech se sice voda dostala až k objektům a do sklepů, ale nejednalo se o žádné dramatické ohrožení.

„Voda naštěstí už klesá,“ oddechla si starostka Odravy Alžběta Derahová. „Kolem domů, kterým hrozilo nebezpečí, jsme postavili hráze z pytlů s pískem. Voda pronikla jen do jednoho objektu, kde zatopila sklep.“ Podle jejích slov k žádným velkým škodám nedošlo. „Díky těmto opatřením jsou opravdu minimální.

Máme vyčíslené náklady zhruba ve výši dvaceti tisíc korun, které se týkaly protipovodňových zabezpečení,“ dodala.
Odpočinout si mohou také Milíkovští. Potok protékající vesnicí se vrací do svého koryta a voda klesá. Přestože i zde bylo několik domů v ohrožení, voda si vyžádala jen unavené hasiče a obyvatele.

Velké množství vody vyděsilo i obyvatele Mariánskolázeňska. „Celá situace se mne přímo netýkala,“ řekla Vladimíra Marková. „Náš dům stojí daleko od potoka. Když jsme ale s manželem viděli tu obrovskou valící se masu, byl to pro mne strašný zážitek. Nikdy jsem nezažila povodně a když je vidím ve zprávách, mám vždy slzy v očích. Ještě štěstí, že to nebylo nic velkého,“ dodala.