Dosavadní slunečné počasí beze srážek a z toho plynoucí sucho nepřejí ani vodákům z Chebska.
Průtoky ve většině řek klesají pod únosnou míru, dna lodí tak mohou utrpět újmu.
Na některých místech republiky sice s ochlazením zapršelo, ale pro výrazné zvýšení průtoků v českých a moravských řekách to nestačí. Nejlepší podmínky jsou na velkých tocích.
Ohře je splavná od Tršnic, ale i zde vody ubylo.

A právě nedostatek vody by mohl pokazit plánovanou akci v Domově dětí a mládeže Sova v Chebu. Ta se uskuteční 5. května od 13.30 hodin v DDM Sova. Jedna z disciplín ´Legrácek v přírodě´ je také plavba kanoí po řece Ohři.
„Vedoucí vodáckého krou〜žku, Petr Polák, si už také stěžoval, že je v řece málo vody,“ uvedla vedoucí oddělení sportu z DDM Sova Jana Hammerlová. Vodácký kroužek navštěvují děti zhruba od deseti let pravidelně jednou týdně.
„Loděnice je nově vybavená a funguje i jako půjčovna,“ doplnila Hammerlová.
Podle posledních předpovědí meteorologů by mělo v nejbližších dnech pršet.
„Vodu budeme potřebovat, další víkend pořádáme závod lodních modelářů,“ prozradila Hammerlová.
Soutěžit se bude ve třech kategoriích, a to 8 až 13 let, 14 až 17 let a 18 až 100 let. Start soutěže bude v sobotu 12. května od 10 hodin. ⋌(šma)