Vodáci z Chebska, kteří mají v oblibě řeku Ohři, se mohou radovat. Zvelebování řeky je na obzoru.
Miroslav Wolf, pracovník výboru vodácké Ohře při Karlovarském kraji sdělil, že jednou z plánovaných úprav by mohlo být zprůjezdnění levé propusti kolem ostrova pod mostem v Kynšperku nad Ohří.
Vodáci, kteří se touto trasou se svými loděmi vydali, musejí jez, který se zde nachází, obcházet.
„Myslím, že je to dobrá zpráva,“ pověděl sedmadvacetiletý vodák – amatér Martin Hlaváček z Chebu. „Letos jsme se již potřetí po Ohři vydali a bylo to skvělé. Každé zlepšení mě potěší.“ radoval se mladík.
Oslovení obyvatelé Chebska jsou rádi, že tím ubyde jedno nebezpečné místo.
„I kdyby nebylo tak složité jez sjet, je lepší, když je tam možnost jet jinudy,“ pověděl dvaatřicetiletý Jaroslav Dvořák z Chebu. „Někteří 'vejtahové' mívají tendencce se předvádět a to mívá špatné následky.“