Starostování nespočívá pouze v 'nudném papírování', ale občas je potřeba i trocha adrenalinového sebeobětování. Své o tom ví i chebský starosta Jan Svoboda.
Na akci s názvem Májové pádlování se sešli starostové, poslanci i zastupitelé českých a německých měst. Na podporu vzniku česko – německého vodního hraničního přechodu sjížděli šestikilometrový úsek z německého Hohenbergu až do Pomezí nad Ohří.

Hlavním důvodem je snaha, aby vodáci nazačínali svou cestu až několik kilometrů za Chebem. „Ohři ročně sjíždí podle kvalifikovaných odhadů přes 50 tisíc vodáků, a pokud by se nám podařilo část z nich přilákat k nám do Chebu, znamenalo by to pro město nezanedbatelný přínos,“ řekl jeden z účastníků plavby. „V daných lokalitách se však vyskytují vzácní živočichové a rostliny, které je třeba chránit, proto klademe velký důraz na to, aby byl celý projekt maximálně šetrný k životnímu prostředí.“