"Z Hranic u Aše bude první vodíkové město. Projekt je jedinečný v rámci republiky," uvedl Jan Červenka, manažer inovačních projektů společnosti GasNet. "Na konci roku by měla místní síť dodávat směs zemního plynu s až deseti procenty vodíku."

GasNet spolupracuje s Farmou Trojmezí, která bude výrobcem vodíku díky svému větrnému parku a solárním elektrárnám.

GasNet zajistí směšovací zařízení, které umožní smíchat vodík a distribuovat ho do soustavy.

"My to jako město podporujeme od začátku, nic nás to nestálo a pro koncového odběratele se také nic nezmění. Navíc se zelenou politikou souzníme a je žádoucí hledat nové zdroje," nechal se slyšet starosta Hranic Dan Mašlár, který firmě poskytl součinnost v podobě představení projektu občanům. Do distribuční sítě se zapojí 360 domácností a veškeré městské objekty.

"Pokud vím, v Německu s tím už zkušenost mají, jinde v Česku se zatím jenom mluví a prověřuje. My jsme průkopníky a na to jsem hrdá," odpověděla na otázku Deníku, co přechodu na ekologický zdroj říká obyvatelka Hranic, budoucí odběratelka vodíkového plynu paní Alena.

Výhodou pro tento model je poloha Hranic, protože se nachází na konci distribuční sítě. Hlavní přívod je ve Studánce. To umožní, aby směs plynu a vodíku putovala jen ke specifickým odběratelům, čímž distributor udrží celý proces pod kontrolou. Důležité je rovněž to, že stávající zavedené potrubí je vyrobeno z materiálů, které jsou vhodné pro tuto směs, což potvrdily průzkumy, které distributor ve spolupráci s městem provedly.

Vodík vyráběný z větrné a solární energie neprodukuje při spalování škodlivé emise, pouze vodní páru, čímž se snižují emise CO2 a řadí se tak k obnovitelným zdrojům energie. Využití vodíku jako paliva v plynovodní síti umožnila novela energetického zákona z ledna tohoto roku.