Vedoucí provozu Cheb Petr Nový návštěvníky seznámil nejen s historií hráze, ale i s jejím účelem, významem, konstrukcí stavební části, technologií i malou vodní elektrárnou.

Lidé se tak například dozvěděli, že hráz přehrady je kamenitá, sypaná a vznikala od roku 1962 až do roku 1964. Materiál na stavbu hráze se těžil v zemníku, který se nacházel na místě dnešního lukostřeleckého areálu. Mezi lety 1998 2000 vznikla na vodním díle také nová malá vodní elektrárna.

„Výrobu elektrické energie zajišťují dvě horizontální Kaplanovy turbíny o instalovaném výkonu 2x 350 kW. Tyto turbíny o hltnosti maximálně 2x 4,5 m³/s využívají spádu až 9 metrů," vysvětlil Petr Nový.

Hlavním účelem vodního díla Skalka je kompenzační nadlepšování průtoků v řece Ohři pod vodním dílem.