Na nutnosti přilákat k vodní turistice ještě více lidí se shodli zástupci české i německé strany. Chtějí proto společně pracovat na zkvalitnění podmínek, a to nejen pro vodáky. To potvrdilo nedávné jednání na Krajském úřadu Karlovarského kraje.

„Je potřeba si uvědomit, že pod tuto turistiku nespadá pouze klasické vodáctví jako takové, ale i cyklotrasy nebo hipostezky. Proto musíme turistiku vnímat v celém spektru,“ konstatoval Petr Navrátil, náměstek hejtmana Karlovarského kraje, který se za kraj jednání státního podniku Povodí Ohře a Brücken Allianz Bayern Böhmen zúčastnil.

Všechny strany se shodly, že je potřeba lidi ještě více informovat o možnostech, které Ohře a její okolí nabízí. „Spolupráce už začala opravou jezu v Tuhnicích, ale je potřeba pokračovat dál. A to nejen v opravách, ale i v uvažování o tom, co nabídnout turistům více,“ informoval Jan Svejkovský, mluvčí Povodí Ohře.

Vodáci v kraji plány na zkvalitnění podmínek vítají. „Určitě je dobře, že se uvažuje o zabezpečení dalších jezů, nejen toho v Tuhnicích. Uvítal bych také více informačních cedulí či zázemí, kde se může člověk po cestě zastavit,“ konstatoval Jiří Dvořák z Karlových Varů.