Jednatel společnosti Chebský Statek Tomáš Linda k transakci uvedl. „Vodovod na Paliči jsme koupili, protože jsme se už dále nemohli dívat na zoufalé počínání obce Lipová při jednání o jeho bezúplatném převodu, které trvalo několik let. Důvodem, proč jsme vstoupili do jednání je fakt, že vztahy mezi představiteli obce a předchozího vlastníka uvízly na bodu mrazu a hrozilo, že by vodovod mohl koupit někdo jiný, kdo nemá k místu vztah. Chceme vodovod zachránit a nedopustit jeho prodej na volném trhu pro zamezení jakýchkoliv budoucích spekulací a problémů s tím spojených,“ řekl.

Statek Doubrava - Bydlet na statku je na jednu stranu ráj, ale práce je stále dost. Místní se prakticky nezastaví od ranního zakokrhání kohouta, až do západu slunce.
OBRAZEM: Život na Statku Doubrava je plný života, podívejte se

Podle jeho slov je hlavním cílem vodovod udržet v provozu s tím, že předpokládá, že jej v budoucnu předají obci nebo společnosti CHEVAK Cheb tak, aby jeho modernizace byla podmíněnou součástí vybudování kanalizace s čistírnou odpadních vod na Paliči. „Obec Lipová by měla situaci řešit okamžitě. Nejlépe tím, že připraví studii proveditelnosti chybějících vodovodů a kanalizace ve všech svých částech ve spolupráci se společností CHEVAK, protože jedině tak se může dlouhodobě vyřešit problém s kvalitní dodávkou pitné vody i fungující kanalizace pro všechny obyvatele obce,“ vysvětil Linda s tím, že cílem této studie by mělo být precizně technicky a finančně promyšlené vybudování vodohospodářské infrastruktury ve všech obecních částech a dosažení jejího předání společnosti CHEVAK. „Pro Lipovské a všechny napojené obyvatele by to znamenalo, že se bude v obci platit za vodné a stočné za stejných solidárních podmínek, jako je tomu u jiných zákazníků společnosti CHEVAK ve zbývajících částech chebského regionu. Pokud by se na všem podílela společnost CHEVAK, výrazně by to zvýšilo i možnost získání dotačních prostředků a výhodného financování,“ uzavřel Tomáš Linda.

¨