„Tuto výbornou spolupráci jsme nasadili se společností Chevak," informoval ašský starosta Dalibor Blažek. „Společnost letos v létě provede rekonstrukce vodovodů v Šaldově a Janáčkově ulici. Zároveň také na podzim opraví vodovodní řad v ulicích Mikulášská, Štefánikova a Petra Bezruče. Obrovskou výhodou je, že se domlouváme na opravách s firmou vždy rok dopředu, takže máme jistotu, že budeme moci provést rekonstrukce v naplánovaném termínu. Spolupráce funguje výborně."

Aš chce také letos například začít s rekonstrukcí vozovky v Geipelově ulici, kde je třeba nejdříve vyměnit plynové potrubí. U toho jsou podle Dalibora Blažka přípravné práce někdy velice složité a špatně se plánují. Proto je rád, že s chebskou firmou lze domlouvat přípravné opravy a rekonstrukce vždy rok dopředu. Výkopy, které na opravách společnosti Chevak vznikají, mají za ten rok čas si trochu sednout, a nekomplikují tak žádné nadcházející práce, které se na nich mají ještě uskutečnit.

Mnoho ašských občanů je toho názoru, že investice města v opravách komunikací a vozovek jsou na správném místě.

„Takhle alespoň město stihne opravit a rekonstruovat všechny silnice, které plánovalo," vyjádřil se jeden z ašských obyvatelů, který bydlí v Geipelově ulici. „Opravami frekventované komunikace v naší ulici se konečně zbavíme nepříjemného hluku, který vydávají projíždějící kamiony a jiná těžká vozidla, když tudy projíždějí."

(wun)