„Vedení nemocnice se na mě dnes obrátilo s tím, zda bych mohl požádat ministra obrany Lubomíra Metnara o prodloužení pobytu vojáků, kteří měli vypomáhat v provozu mariánskolázeňské nemocnice do neděle 24. května 2020. Nemocnice se totiž ještě stále potýká s přetrvávající absencí zaměstnanců s nákazou koronavirem. Pan ministr obratem zajistil prodloužení činnosti vojáků v nemocnici o další jeden týden. Musím ocenit rychlost, s jakou nám ministerstvo obrany vyšlo vstříc, a doufám, že teď už se podaří provoz tohoto zdravotnického zařízení postupně vrátit do běžného režimu," vyjádřil se hejtman Karlovarského kraje.