46letý technik, Jiří Vosalaz Františkových Lázní, působí ve františkolázeňském zastupitelstvu už ve čtvrtém volebním období. “Jak ten čas letí,“ povzdychl si ještě před rozhovorem, při kterém jsme se dotazovali nejen na práci pro jeho město.

V čele města došlo v současné době k radikálním změnám. Myslíte, že Františkovy Lázně jsou na správné cestě? Nejsou některá rozhodnutí momentálních představitelů radnice unáhlená a příliš ostrá!? (Třeba kauza ´Zvláštní škola´, odvolání velitele městské policie - MP - Jaroslava Večeři…)Františkovy Lázně jsou na správné cestě. Všechna rozhodnutí směřují k nápravě křivd minulých zastupitelstev. Minulé vedení nedobře hospodařilo s majetkem města. Tvrdilo, že město je špatný hospodář, a proto je nutné majetek města rozprodat. Případ ´Zvláštní škola´ není kauza, je to nafouknutá bublina lidmi, kteří tímto rozhodnutím přišli o hezky placená místečka. Schovávali se za děti, pro které jsou volná místa ve Zvláštních školách v Chebu a v Plesné. Rozpoutala se například diskuse o nesmyslném dojíždění těchto dětí. Pak já nechápu, proč školáci museli dojíždět z Lubů k nám a ne do Plesné, kde to je blíž. Není to až tak o penězích. K MP: Byla třeba radikální změna, aby se pozdvihla prestiž strážníků. Není přijatelné, aby MP rozvážela obědy a mezi tím bylo město bez dohledu. Osobně jsem měl dojem, že velitel Večeřa se bránil zavedení jízdních kol pro městské policisty. Zároveň však musím dodat, že se mu mnoho problémů podařilo vyřešit. Nový velitel má dlouholeté zkušenosti v MP a nebrání se změnám. Doufám, že ty povedou k posílení prestiže strážníků a tím k posílení pořádku v našem krásném městě.

Jak vnímáte připomínky některých občanů, že jste nyní jen koalice ´velkého šéfa´ – starosty města Ivo Mlátilíka?Správně položená otázka. Výraz ´velký šéf´ se mi líbí. Funkce starosty je funkce šéfa. Je to nejvyšší představitel města. Musí se však řídit usneseními zastupitelstva. Koalice vznikla dobrovolně, protože jsme si uvědomili, že naše volební programy jsou si velice podobné a měli jsme společné výhrady k práci bývalého vedení radnice. Velice si vážím pravidelných schůzek koaličních partnerů, kde dochází ke konzultacím aktuálních témat. A co je nejdůležitější, nikomu není nařizováno, jak má hlasovat.

Na co se v brzké budoucnosti hodláte při práci v městském zastupitelstvu vy osobně zaměřit? A na jaké záležitosti v kontrolním výboru…?Samozřejmě na to, aby byl plněn volební program, aby se hlavně pracovalo pro místní občany a aby osobní zájmy jednotlivců nebyly upřednostňovány proti většině. V kontrolním výboru pracuji jako člen. Bral jsem jako samozřejmost, aby předsedou byl člen opozice, protože to je kontrolní orgán města. V práci kontrolního výboru je důležitá kontrola plnění všech usnesení zastupitelstva města a nesmí se bát řešení choulostivých témat.

I předchozímu vedení města se bezesporu některé akce a záměry ve prospěch občanů povedly. Jaké to podle vás jsou?
Musím zmínit všechny předcházející etapy rekonstrukce kanalizace, opravy komunikací a revitalizace sídliště Karla Čapka a Březinova. Důležité bylo udržení výtopny ve stoprocentním majetku města.

Naopak, co se v minulém období příliš nezdařilo? Kde jsou největší rezervy?
Problémem jsou hlavně nekvalitní nájemní smlouvy a schvalování pronájmu ´třetím´ osobám. Zde přišla městská pokladna o mnoho milionů korun. Zanedbaná budova, ve které se nachází školní jídelna a tři třídy hovoří jasně. Dům pro seniory na sídlišti by si také zasloužil bezbariérový přístup a zateplenou fasádu. Místo toho se peníze vrážely do akcí pro prominentní jednotlivce. Do budoucna je řešením lepší péče o majetek města, zastavení rozprodeje majetku, výhodné a přiměřeně valorizované nájemní smlouvy a korektní vztahy se všemi podnikatelskými subjekty ve městě.

Prozradíte něco o svých aktivitách ve volném čase? Jaké je vaše největší hobby? Co na vaše časově náročné zaměstnání i působení v zastupitelstvu říkají nejbližší?
Občas si užívám rybolov, internet i posezení s přáteli u lahvinky dobrého červeného moravského vína. Nejbližší se s mými aktivitami museli dávno smířit. V minulosti jsem občas přišel domů z jednání zastupitelstva zarmoucen z výsledků hlasování a měl jsem pocit bezmoci. Nyní je to lepší. Práce v zastupitelstvu se daří, mám pocit, že se dělá ´pro lidi´ a moje radost se příznivě promítá do rodinné pohody.


Svěříte svůj názor na současné dění ve vrcholné politice ČR? Vadí vám výroky Jiřího Čunka a třeba momentální pozice Jiřího Paroubka?Vrcholná politika se posunula výrazně doprava a nahrává bohatým lidem. Za to mohou hlavně ti, kteří nešli volit a zůstali doma. Tam jejich názory a pláč nikdo neuslyší. Reforma je nutná, ale měla by být provedena citlivě, aby se bohatí nestali bohatšími a chudí chudšími. Osobně jsem proti umístění amerického radaru na našem území a o jeho stavbě by mělo rozhodnout referendum. Jiří Čunek, to je horké téma. Nebojí se nahlas hovořit o problémech, kterým se jiní vysocí politici vyhýbají. A co se týká jeho aféry, zdá se mi, že Lidovci trpí ztrátou paměti, když pro něho nemají stejný metr jako pro Stanislava Grosse. Jiří Paroubek je předseda nejsilnější opoziční strany. To chce silné nervy. Věřím, že zůstane předsedou ČSSD ještě hodně dlouho.