Za napadení hlavního rozhodčího chebskými fanoušky po skončení utkání mezi FK Union Cheb 2001 a FC Jiskra Hazlov padaly tresty. Deník se na názor ptal také Rostislava Votíka, předsedy výkonného výboru Karlovarského krajského fotbalového svazu.

Někteří mají pocit, že je pokuta neúměrně vysoká a pro klub likvidační.

To je věc názoru. Vzhledem ke společenské nebezpečnosti a brutalitě útoku na rozhodčí a hráče soupeře považuji výši pokuty za přiměřenou. Chápu i opačný názor, ale naší povinností je vymýtit tyto jevy z našich stadionů. Pokud by pořadatelé a funkcionáři Unionu Cheb 2001 plnili řádně svoje úkoly, k celé situaci by jistě nedošlo. Je teď na funkcionářích Unionu Cheb, aby nesli následky nedostatečné pořadatelské služby. Na druhou stranu je třeba říci, že jsem zaznamenal i opačný názor z řad klubů, že pokuta pro Union Cheb byla ještě nízká, neboť řády Českomoravského fotbalového svazu (ČMFS) v těchto případech umožňují uložení pokuty až do výše deseti milionů korun. Při uložení pokuty bylo přihlédnuto i k tomu, že se nejedná o první případ, nýbrž o opakované porušení norem fanoušky Unionu Cheb.

Jak se klub k trestu podle vás postavil?

Union Cheb se k řešení celé situace postavil velmi liknavě. Nejen, že nevyužil možnosti odvolání ve stanovené lhůtě 15 dní, ale reagoval na výši pokuty až jeden den před vypršením její splatnosti. Ve své žádosti neprojevil žádnou vůli splácet pokutu, ale požádal pouze o odsunutí splatnosti. V podobných případech obvykle výkonný výbor Karlovarského krajského fotbalového svazu (VV KKFS) nebo odborné komise umožňují využití splátkového kalendáře k úhradě pokuty – například případ Rozvoje Trstěnice s pokutou 120 000 korun. Pokud jde o postup orgánů KKFS v případě Unionu Cheb, je v naprostém souladu s platnou legislativou ČMFS. VV KKFS opakovaně vyjádřil jednomyslně souhlas s postupem DK a nadále trvá na svém rozhodnutí ze dne 14. září 2009.

O pokutě rozhodovala komise, ve které měl sedět i napadený rozhodčí…

O výši trestu podle řádů ČMFS rozhoduje Disciplinární komise příslušného řídícího orgánu. Členem Disciplinární komise KKFS je i pan Petr Hodač, který byl napaden fanoušky Unionu Cheb. K základním principům práce disciplinární komise patří samozřejmě i to, že pokud se některý z řešených případů týká přímo či nepřímo člena disciplinární komise, je z tohoto rozhodování vyloučen. Tak tomu bylo i v inkriminovaném případě Unionu Cheb. Pokud jde o práci komise jako takové, jsme s její úrovní dlouhodobě spokojeni.

Jak se díváte na vyjádření chebského Unionu, které si čtenáři mohli přečíst i v pondělním vydání Deníku?

Já osobně považuji toto prohlášení za zkreslené, nepravdivé a jednostranně namířené proti KKFS. Toto prohlášení neobsahuje ani náznak sebereflexe směrem dovnitř klubu, který se dopustil porušení fotbalových norem. Protože je toto prohlášení adresováno i na VV KKFS, vyjádří se k němu celý VV v dohledné době.

Jaké tresty za bitku padly?

Disciplinární komise Karlovarského krajského fotbalového svazu vynesla tresty pro oddíl FK Union Cheb 2001:

1. oddíl FK Union Cheb 2001 se trestá pokutou 100 000 korun

2. oddílu FK Union Cheb 2001 je uzavřeno nepodmíněně domácí hřiště na tři soutěžní utkání. Tato tři domácí soutěžní utkání musí být odehrána minimálně 40 kilometrů od hranic města Chebu

3. hlavní pořadatel utkání Ivan Norek nesmí vykonávat funkci hlavního pořadatele 12 měsíců do 19.08.2010.