Město rozdalo sto kompostérů o objemu 650 litrů a dvě stě nádob o objemu 1050 litrů. Kompostéry město propůjčilo svým občanům zdarma a po pěti letech budou nádoby na bioodpad převedeny do majetku občanů. Celkové výdaje na projekt činily 1,144 milionu korun. Dotace by měla činit 968 tisíc korun.