Hotovo má být koncem května, kdy také bude kolaudace. To znamená, že sportoviště budou veřejnosti k dispozici až po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. Sportoviště by měla být předána veřejnosti kolem 15. června. Do té doby je pohyb osob po staveništi, kterým je i in-line dráha, zakázán.