Hana Hošková je metodik výcviku vodicích psů pro nevidomé v Praze 5 – Jinonicích. V tomto oboru pracuje už od roku 1995, kdy psy začala cvičit u sebe doma, jelikož ještě nebylo vybudované komplexní středisko a zázemí. Neměla obavy a Chebský deník nechala nahlédnout pod pokličku své profese.

Jak jste se dostala k profesi cvičitelky vodicích psů?

Psi byli mým koníčkem od raného věku, později jsem se začala věnovat i sportovní kynologii. V době narození mého dítěte mne oslovila kamarádka a k výcviku vodicích psů mne přivedla. Jelikož jsem se této práci mohla věnovat i při mateřské dovolené, s radostí jsem tuto nabídku uvítala jako příjemné rozptýlení a nakonec jsem u práce s nevidomými zůstala.

Je potřeba mít pro výcvik vodicích psů vystudovanou nějakou speciální školu?

V naší republice žádná taková škola neexistuje. Cvičitele vodicích psů si školíme sami, musí projít řadou speciálních kursů a zaučit se tak říkajíc 'za pochodu'. Kromě kladného vztahu a citlivého přístupu ke psům je nezbytně nutná i znalost problematiky zrakově postižených, prostorové orientace a samostatného pohybu nevidomých a slabozrakých.

Kolik už jste vycvičila psů?

Na tuto otázku vám nedokážu odpovědět, bylo jich hodně, minimálně několik desítek.

Jací psi a jak se vybírají k výcviku pro nevidomé?

Z plemen je nejvhodnější labradorský retrívr, dále používáme zlatého retrívra a křížence těchto dvou plemen. V první generaci těchto kříženců se totiž snoubí jejich kladné povahové vlastnosti – pracovitost u labradora a jemná povaha u zlatého retrívra. Ideální vodicí pes je empatický, pracovitý, nekonfliktní.

Naše středisko je členem Mezinárodní federace škol pro výcvik vodicích psů (IGDF), od kterých jsme dostali darem několik chovných fen k desátému výročí od otevření našeho střediska, a v loňském roce dokonce i mražené sperma. Tyto školy mají s chovem dlouholeté zkušenosti a jejich chov je přímo zaměřen na dobré zdraví a vhodnou povahu.

Jak si slepec může vybrat svého psa?

Zájemce o vodicího psa kontaktuje naše středisko, my ho pozveme k nám do Prahy na školení, kde se dozví vše o výživě, veterinární péči a potřebách psa. Dále si vyzkouší chůzi s různými typy psů. Každý pes má jiné tempo a jiný styl chůze. Vybere si psa, který mu nejvíce vyhovuje, a s ním se projde asi hodinu po městě s instruktorem. Tím se seznámí nejen s povelovou technikou, ale i s tím, v čem mu může vodicí pes pomoci. Na základě osobních informací o potřebách žadatele, rychlosti chůze, fyzické zdatnosti, zdravotním stavu, věku a tak dále pro něj vybereme vhodného psa. Klient si vybírá plemeno, pohlaví, barvu.

Jsou i psi, které si vyberete jako vhodné a v průběhu tréninku „selžou", prostě to s nimi nepůjde?

Ano, ale díky naší vlastní chovné základně je procento vyřazených zvířat mnohem menší. Psi musí projít výběrem nejen po zdravotní stránce (rentgen kyčelních a loketních kloubů, vyšetření očního pozadí, interní vyšetření), ale i vhodnými povahovými vlastnostmi. Absolutně nežádoucí je projev jakékoli agresivity, bázlivosti a lovecké sklony. Vyřazeným psům vždy najdeme nový domov, přednostní právo má rodina, která jej jako štěně vychovávala.

Od jakého věku začíná psovi výcvik?

Štěňata od dvou měsíců do jednoho roku prochází takzvanou předvýchovou v rodinách dobrovolníků, kteří mají za úkol vychovat ze štěněte společenského a tolerantního psa zvyklého na ukázněnost v bytě, na ulici a v dopravních prostředcích a samozřejmě také na dodržování hygieny. Během výchovy je vývoj štěněte bedlivě sledován z hlediska zdraví i povahových vlastností. Po absolvování předvýchovy je psí dorostenec zařazen do výcviku ve středisku (ve věku 12 měsíců).

Zde pes absolvuje speciální výcvik v délce 6 až 8 měsíců a musí se naučit 30 různých povelů a úkonů potřebných k průvodcovské službě. Po závěrečné zkoušce je pes předán nevidomému majiteli.