„Dosud byl výcvik zaměřen na fyzickou stránku a sebeobranu, nyní bychom chtěli těžiště výcviku přesunout do oblasti střelecké a profesní přípravy. Fyzická příprava zůstane i nadále součástí výcviku, avšak v menší míře. Ke změně koncepce bychom chtěli využít stávající koordinační dohodu, kterou máme uzavřenou s PČR," vysvětlil starosta Petr Navrátil.

Nácvik použití služební zbraně, donucovacích prostředků a taktiky zákroků proti pachatelům protiprávních skutků je pilířem výcviku policistů. „Proto jsme se rozhodli využít profesních znalostí ´výcvikářů´ PČR a díky spolupráci v této oblasti prohloubit a upevnit výše uvedené profesní návyky i u strážníků MP Cheb. Od uvedené změny očekáváme ´lépe připraveného strážníka´ pro náročný výkon služby," řekl ředitel Městské policie Cheb Martin Hanák.