„Na našem jarním a rozsahem i počtem účastníků zřejmě největším turistickém pochodu se letos sešlo 232 účastníků,“ řekl za organizátory Vít Lodr. Největší účast byla na sobotní deseti- a dvacetikilometrové trase. „Zapomenout nesmíme ani na cyklisty, i když ti letos přijeli jen tři,“ uvedl Vít Lodr.