Pak přijďte ve středu 15. května k pavilonu Rudolfova pramene v Mariánských Lázních. Právě tam začíná nenáročná vycházka po parku. Navštívíte mokřady s typickými rostlinnými druhy včetně našich planě rostoucích orchidejí. Podívejte se, jaké skvosty rostou přímo za humny, a pomozte Správě chráněné krajinné oblasti Slavkovský les i letos spočítat rozkvetlé prstnatce májové. Přibližně dvouhodinová procházka začíná v 16 hodin.