Stane se tak po té, co spolu s horníky vykopají několik metrů dlouhou Goethovu štolu, která bude zanedlouho slavit dvě stě let své existence. Vědci chtějí do podzemí upevnit nejen seismometry, ale také například náklonoměry. Má jim to pomoci jak při zkoumání zemětřesných rojů, tak i v další vědecké práci.

„To, že tu třetím rokem hloubíme slavnou Goethovu štolu, je ojedinělým dílem minimálně ve střední Evropě,“ sdělil seismolog Milan Brož z Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky v Praze.

V Komorní hůrce by výzkumníci ve finální verzi chtěli mít více měřicích přístrojů.

„To z toho důvodu, abychom mohli ještě důkladněji například sledovat zemětřesení v této oblasti. Čedičem se totiž seismické vlny šíří trochu jinak, než jak je tomu například v žulovém masivu pod Skalnou, kde máme také rozsáhlou seismologickou stanici,“ podotkl Milan Brož.

Uvnitř vyhaslé sopky by se tak mohly objevit přístroje na měření teploty, měření magnetismu, anebo i na gravimetrické měření, kterým se zjišťuje změna tíhového pole Země.

Téměř dvě stě let stará štola v útrobách vyhaslé sopky Komorní hůrka u Chebu by mohla podle nových informací být hotová už na konci letošního roku. Ale to v případě, že při výběrových řízeních nenastanou nějaké komplikace. Seismologové na jejím zprůchodnění pracují už tři roky. Pro veřejnost se cesta za ztuhlým magmatem otevře ale až v srpnu 2019. Tehdy totiž uplyne 270 let od narození básníka a přírodovědce Johanna Wolfganga Goetha.

„Nyní propojujeme prvních šest metrů vstupu do Komorní hůrky s průzkumným zářezem, který jsme vybudovali na konci minulého roku,“ vysvětlil seismolog Milan Brož z Geofyzikálního ústavu Akademie věd v Praze.

Chodba tak bude měřit zhruba dvanáct metrů. Pak už odborníci počkají na odbornou důlní společnost, která dokončí hloubení štoly směrem k čedičovému výlevu v podzemí.

„Přece jen však došlo k malé změně. Museli jsme cestu začít hloubit jiným směrem, než jsme původně předpokládali. V cestě nám totiž stál obrovský čedičový balvan, s kterým si neporadil ani bagr, a tak jsme vymysleli v podstatě jednodušší variantu. V chodbě tak nebude velká zatáčka, ale jen mírnější a půjde se hned doprava z ozdobného portálu. Práce to nijak nezkomplikuje, právě naopak. Už jsem dal pokyn projektantovi, aby v projektu vytvořil změnu,“ poznamenal Milan Brož. Odborná firma by v dalších důlních pracích měla pokračovat po letních prázdninách.