Obrátil se proto na Ministerstvo vnitra České republiky. To po přezkoumání rozhodlo: ani jedna z vyhlášek podle ministerstva není v rozporu se zákonem.

Drmoul přijal dvě nové obecně závazné vyhlášky, které v prvním případě zakazují spalování rostlinných materiálů a ve druhém pak omezují hlučné činnosti o nedělích, státních svátcích a státem uznaných ostatních svátcích. „Zákaz spalování rostlinných materiálů mimo jiné zakazuje občanům i rozdělávat si na svých zahrádkách ohýnky a péci si maso nebo vuřty," uvedl Jaroslav Beneš. Podle drmoulské starostky Vladislavy Chalupkové to ale v žádném případě tak není. „Nezakazuje rozdělat si oheň a opéci si vuřty. Zakazuje spalovat rostlinné materiály za účelem jejich odstranění," vysvětlila starostka. A ministerstvo jí dalo za pravdu. Stejně jako ve druhém případě, kdy Drmoul omezil hlučné činnosti. „Obec nestanovila absolutní zákaz používání například cirkulárek, motorových pil a kos, motorových sekaček a podobně, pouze jejich užívání omezila," zdůvodnila rozhodnutí ministerstva Marie Kostruhová, ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra. „Nebyl tedy porušen princip proporcionality a bylo zohledněno právo občanů a vlastníků nemovitých věcí pečovat o svůj majetek."

Obecně závazné vyhlášky, které zastupitelstvo přijalo v březnu, tak mohou po tomto verdiktu ministerstva vejít v platnost. Drmoul totiž čekal na komplexní prověření podnětu.