Dobrá zpráva těší obyvatele ve Skalné a Starém Rybníku. Díky poskytnutí dotace z Ministerstva životního prostředí bude odvedena splašková voda ze Starého Rybníku a skalenských ulic Potoční, Pod Hradem, Písečná, U Tratě, Novoveská, Lesní. Ta poteče do čistírny odpadních vod, která v rámci projektu ´Skalná kanalizace a intenzifikace ČOV, Starý Rybník kanalizace´ projde modernizací a intenzifikací. Celá stavba bude stát 84 644 591 korun a uhradí se z Operačního programu Životní prostředí, za spolufinancování státního rozpočtu, Karlovarského kraje a města Skalná.

Stavební práce se zahájí už 12. listopadu a budou ukončeny 14. března 2014. Podle schváleného harmonogramu se nejdříve začne v ulicích Pod Hradem a Písečná a ve Starém Rybníku. Tato novinka přinese občanům Skalné klidné spaní.

„Jsem ráda, že se u nás investuje, tentokrát do kanalizace," řekla seniorka Marie ze Skalné. „Je to také zásluhou naší starostky Rity Skalové, která o celou obec skvěle pečuje. Nová kanalizace a intenzifikace ČOVky přinesou klidný spánek nejen nám ve Skalné, ale také lidem ve Starém Rybníku," dodala.