Právě Gabriela Licková se nově stala vrchní velitelkou městské policie a spolu s ředitelem strážníků Martinem Hanákem se budou snažit tyto problémy vyřešit. Například do kamerového systému chtějí v příštím roce investovat přes tři miliony korun. Pro nové uchazeče policie chtějí stanovit náborový příspěvek.

„V současné chvíli nám v Chebu chybí deset strážníků městské policie,“ sdělil Martin Hanák. „Běží nám tak v tuto chvíli výběrová řízení. Kolik se nám jich podaří přijmout, v tuto chvíli nejsme schopni říci. Nicméně bychom v budoucnu chtěli využít i nového zákona, který bude platit od ledna příštího roku. Ten nám umožní přijmout na místo strážníka i osmnáctiletého maturanta. Jenže ten nesmí mít u sebe zbraň a ani nesmí řídit vozidlo s modrými majáky,“ podotkl Martin Hanák.

Tito lidé by byli zaměstnaní u městské policie a posílili by tak alespoň pěší hlídky v centru města. Ty jsou totiž podle veřejnosti stále méně vidět. „Není pravda, že by strážníci ve městě nebyli. Snažíme se je nasazovat do centra, jak je to možné, ale je jasné, že s tímto podstavem nemůžeme službu v ulicích mít zajištěnou na 100 procent,“ poznamenal Martin Hanák.

Jednou z cest, jak sehnat, nové lidi do řad městských strážníků, je například vyplacení náborového příspěvku. Ten dostávají například i městští strážníci v Karlových Varech a jeho výše je 50 tisíc korun. „V jaké výši a jestli vůbec nakonec tento příspěvek zavedeme, nelze v tuto chvíli říct. Musíme tuto věc řádně projednat, abychom si stanovili jasné podmínky, za kterých bychom tyto příspěvky nabízeli,“ informovala chebská místostarostka Gabriela Licková. Ten, kdo by náborový příspěvek dostal, by například musel u městské policie pracovat několik let, a pokud by se rozhodl její řady opustit, musel by určitou část peněz vrátit.

Ožehavým tématem, které bude muset současná vrchní velitelka městské policie vyřešit, je i stav kamerového systému. Ten je totiž téměř dvacet let starý a potřebuje neodkladně vyměnit. „Podali jsme si žádost na Ministerstvo vnitra o dotaci na výměnu kamerového systému za nový a spolehlivější. Náklady by mohly být zhruba kolem 3,2 milionu korun. Jestli se nám ji podaří získat, nevíme, pokud by se však tak nestalo, museli bychom nároky snížit, ale i tak nás dříve nebo později výměna kamer nemine,“ podotkla Gabriela Licková.

V tuto chvíli je v centru Chebu osmnáct kamer pevných a jedna mobilní.