Lidé už v uplynulých dnech našli ve schránkách informace o sčítání lidí a také návrh data, kdy by je navštívil sčítací komisař. Způsobů, jak odevzdat potřebné údaje, bude hned několik.

Potvrdil to Ondřej Kubala, mluvčí projektu sčítání lidí.

„Vyplněné formuláře se začnou odevzdávat 26. března. Jsou tři základní cesty, jak informace odevzdat,“ uvedl Kubala. „Lidé si mohou najít formuláře například na internetu. K tomu slouží web www.scitani.cz, kde najdou podrobné informace. Zároveň je možnost poslat vyplněný formulář poštou. Lze ho také na poště přímo odevzdat,“ poradil Kubala.

Lidé, kteří by nechtěli využít této možnosti, pak mohou materiál předat přímo sčítacímu komisaři. „Půjde o pracovníky České pošty, kteří budou mít speciální modrou brašnu s logem a také průkazku. Budou moci doložit ještě další doklad totožnosti,“ dodal mluvčí.

Podle něj hrozí za neodevzdání formulářů i pokuty. „Jejich výši ale neřeší Český statistický úřad, ale přímo města. Pokud tedy má člověk k neodevzdání materiálů nějaké vážné důvody, tak například v Karlových Varech bude o jeho finančním postihu rozhodovat magistrát, který nakonec nemusí uložit sankci žádnou,“ řekl Kubala.
Přestože funguje několik způsobů odevzdání informací, tak pro všechny je nejzazší termín ze zákona stanoven na datum 14. dubna.