S vystavenými exponáty je možno si po dohodě s obsluhou hrát, manipulovat s nimi, dostavovat je – dílky pro volné tvoření návštěvníků jsou připraveny v průhledných plastových boxech.

Jedná se o ojedinělou výstavu takového rozsahu a pojetí v Chodově. „Otevřeno pro malé i velké (děti do 7 let v doprovodu rodičů) je každý víkend až do konce srpna, a to od 10 do 17 hodin. Vstupné je dobrovolné,“ zvou organizátoři.