Podívat se zblízka na to, jak vzniká strunný hudební nástroj, mohou lidé v Chebu. Přímo v budově historického Špalíčku na chebském náměstí Krále Jiřího se otevřel malý prezentační ateliér, ve kterém žáci Houslařské školy při Integrované střední škole (ISŠ) Cheb příležitostně předvádějí výrobu kytary nebo houslí. Ukázky výroby nástrojů nejsou zatím nijak časově omezené.

Na nápad přišel vedoucí Houslařské školy v Chebu Jiří Pátek.

„Věděli jsme, že se v historickém Špalíčku nachází již delší dobu nevyužité prostory," sdělil Jiří Pátek. „Požádali jsme tedy město Cheb o to, abychom mohli v prostoru vytvořit takzvaný showroom tedy živou výlohu," uvedl vedoucí Houslařské školy v Chebu Jiří Pátek.

Hlavním důvodem je vzbudit u veřejnosti větší zájem o umělecká řemesla a popularizovat je.

„Město nám s tímto projektem velmi pomohlo a jsme rádi, že v těchto prostorách máme možnost představit práci naší školy," řekl Jiří Pátek s tím, že součástí výstavní dílny jsou i fotografie a různé grafické prvky.

Místnost pro živé předvádění vzniku hudebních nástrojů Chebany zaujala.

„Podobné aktivity vítám s otevřenou náručí," uvedla Hana Šebestová z Chebu. „Myslím, že pozorovat vznik hudebních nástrojů pod rukama studentů přímo v historické budově města je výborný nápad," dodala.

Prostory s veškerým technickým zázemím pro bezproblémovou práci se dřevem vznikaly půl roku.

„Je to spojení ateliéru a dílny a slouží to především pro propagaci naší školy," upřesnil Pátek.

Navíc informoval, že občané města mohou studenty při práci vidět nahodile. A to například tehdy, pokud se koná nějaká akce ve městě.

Dále je propagace výroby nástrojů závislá na časovém vytížení studentů.

„Prozatím však tato činnost není nijak časově omezena," upřesnil Jiří Pátek.

Velký ohlas měla i výstava historie houslařství na Chebsku v německém Marktredwitz, kterou také spolupořádala ISŠ - Houslařská škola. Tam na ni zamířily tisícovky lidí. Tato expozice skončila v říjnu.