Město Cheb plánuje vybudovat nové výletní místo nedaleko centra. I když je celá myšlenka v tuto chvíli zatím v plenkách, má vedení města jasnou představu o tom, jak by mohl nový výletní bod vypadat. Pokud vše půjde podle plánu, bude se nad Chebem tyčit nová rozhledna.

„Na Špitálském vrchu se v roce 1913 nacházel takzvaný Pomník Friedricha Ludwiga Jahna, který byl však v roce 1945 srovnán se zemí," uvedl chebský starosta Petr Navrátil. „Zbyla tam jen mohyla s betonovou deskou a dubový háj okolo ní," poznamenal starosta.

Právě toto místo si město Cheb vybralo, aby se zde pokusilo vybudovat rozhlednu. Ta by mohla stát přímo na místě, kde byl tehdejší pomník, případně by vyrostla na pozemcích vedlejších.

„V tuto chvíli si necháváme zpracovat malou studii, která by nám mohla říci, jestli je možné tam výletní bod vytvořit, či nikoliv. A jak by případně dané místo mohlo vypadat," poznamenal starosta.

Zadaná studie souvisí s tím, že město bude mít k dispozici 10 tisíc kubíků stavební sutě z demolice bývalých kasáren na Zlatém vrchu. Se stavební drtí musí pak Cheb něco udělat.

„Právě jedna z možností, jak efektivně stavební suť využít, je navršit určitý prostor pro budoucí rozhlednu," vysvětlil Petr Navrátil.

Ze Špitálského vrchu se lidem nabízí jedinečný výhled na město Cheb, v pozadí je vidět i celá Chebská pánev s dominantní vyhaslou sopkou Komorní hůrkou a v dálce lze spatřit i několik kilometrů vzdálený Chlum Svaté Maří.

„V tuto chvíli nelze říct, že příští rok začneme rozhlednu stavět, hledáme především nejlepší ideový záměr," dodal starosta.

Pomník na Špitálském vrchu měl podobu uměle nasypaného pahorku, na jehož vrcholku se nacházel mohutný kamenný blok s turnerskými znaky, obklopený třemi orly představujícími německou národnost, pravdomluvnost a Všeněmecko. Svah kopce byl rozdělen dvěma terasami. Na spodní se nacházely kameny se jmény jednotlivých spolků, na horní se jmény německých velikánů. V symbolické rovině měl monument představovat posvátnou horu ve smyslu imaginárního středobodu všech Germánů, a tudíž místo hodné nejvyšší úcty. Jahnův pomník byl slavnostně odhalen 11. srpna 1913 během 6. německé spolkové tělovýchovné slavnosti pořádané v Chebu, a sice u příležitosti 135. výročí narození Friedricha Ludwiga Jahna, 50. výročí Egerer Turnverein a 100. výročí bitvy u Lipska.