„Firma tam plánuje výstavbu šesti činžovních domů a dostavbu několika rodinných domů," potvrdil starosta města Chebu Petr Navrátil.

Podmínkou však je, že stavební společnost nejprve vybuduje silniční spojnici s komunikací, která vede na Pomezí. V tuto chvíli totiž musejí lidé, kteří v řadových domech bydlí, složitě k silnici objíždět.

„Silnice by sloužila nejen novým nájemníkům po dokončení staveb, ale také pro výjezd nákladních automobilů v průběhu stavby," doplnil chebský místostarosta Pavel Hojda.

Na pozemku Klášterního mlýna pod sídlištěm Skalka by vznikly celkem dvě silniční spojnice. Jedna z komunikací by vedla k silnici na Pomezí a druhá na sídliště Skalka.

„Cena prodeje pozemků je 200 korun za metr čtvereční, ale je počítáno s tím, že si firma zmíněné komunikace vybuduje sama," poznamenal starosta města s tím, že kromě silnic si firma vybuduje veřejné osvětlení a kanalizaci.

Až poté předá stavební firma celý areál do provozu městu Cheb.

„Výhodou je, že nedaleko plánované výstavby se nachází jak mateřská, tak i základní škola," uvedl Petr Navrátil.

A i když se v lokalitě nachází potok, je vedle něho dostatečná záplavová plocha, která by v případě vzestupu hladiny zabránila poškození domů. V místě se nachází i monitorovací zařízení, které sleduje stav průtoku vody.

„Město výstavbu domů vítá, protože zejména s rozvojem průmyslové zóny se počítá s tím, že bude ve městě přibývat obyvatel, a tak bychom měli šanci jim nabídnout adekvátní bydlení," dodal starosta.