Na obrovské rojení hasičů, policistů i záchranářů se musejí připravit občané Plesné. Už 2. července se u nich odehraje velké cvičení složek integrovaného záchranného systému (IZS) ´Focus 2015´. Jeho cílem bude ověřit reálnou schopnost jednotek požární ochrany, policie, veterinární správy a dalších účastníků řešit následky rozsáhlé mimořádné události výskyt ptačí chřipky ve velkochovu drůbeže.

Námět velkého cvičení v Plesné
1. Na farmě v obci Plesná byl chovatelem zjištěn úhyn drůbeže s podezřením na výskyt onemocnění ptačí chřipkou. Majitel informuje orgány veterinární správy, která rozhoduje o zahájení opatření ke zjištění příčiny úmrtí a k likvidaci ohniska nákazy.

2. S ohledem na rozsah opatření zasedá Nákazová komise Karlovarského kraje, krizový štáb Karlovarského kraje, krizový štáb obce s rozšířenou působností Cheb a štáb Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje. O události jsou cestou Krajského operačního a informačního střediska (KOPIS) informovány příslušné orgány SRN. 

3. Zasahující jednotky požární ochrany a složky integrovaného záchranného systému se soustředí na podporu likvidace ohniska nákazy, dekontaminaci osob v ohnisku nákazy a techniky v ohnisku nákazy a na výstupu z ochranného pásma.

„Cvičení bude probíhat od 8 do 16 hodin v areálu firmy Mavex Cheb a v jejím bezprostředním okolí," potvrdil starosta Plesné Petr Schaller. „Takže se odehraje také v části ulic Celní, Zahradní a Tovární v okolí farmy, kde bude omezen provoz vozidel a osob. Do cvičení se rovněž zapojí asi 15 jednotek hasičů se speciální technikou. Některé činnosti se budou konat i v samotném městě Plesná například sčítání drůbeže u vybraných drobných chovatelů. Chtěl bych občany Plesné i návštěvníky města tímto požádat o trpělivost a spolupráci se zasahujícími," dodal starosta.