Zcela nový a unikátní bakalářský studijní program v angličtině připravuje ekonomická fakulta Západočeské university (ZČU) v Chebu společně s Karlovarským krajem, krajskou hospodářskou komorou, IHK Regensburg a firmami v regionu. Studijní program s názvem Management and Digital Technology by probíhal v angličtině a studenti by absolvovali za dobu studia dvě praxe na české i německé straně hranic. Pokud ekonomická fakulta ZČU pro tento jedinečný program získá akreditaci, první ročník by mohl být zahájen v září roku 2024.

„Jedná se o zcela unikátní bakalářský program v anglickém jazyce, který není jinde v republice akreditován, což vnímám jako přidanou hodnotu pro Karlovarský kraj. Na naše území by totiž mohl přilákat studenty z různých částí republiky i ze zahraničí. Velmi pozitivně vnímám také fakt, že na obsahu vzdělávání se budou podílet i firmy v kraji, absolvent se tak pro ně stane žádaným a využitelným. Vytvoření naprosto jedinečného studijního programu, který nemá v České republice zastoupení, chci projednat s ministrem školství, protože je pro mě velkým překvapením, že studijní programy vyučované v cizím jazyce nejsou finančně podporované ze strany státu, a dle mého názoru toto není zcela šťastné nastavení v systému,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek (STAN).

Petr Drholec jako Schaf se Zdislavou Bohuslavovou ve hře Měsíc na vsi v režii Miroslava Krobota (rok 1977).
Zemřel herec Petr Drholec, dlouhá léta působil v chebském divadle

Tento studijní projekt by navíc řešil zvyšující se požadavky na pracovním trhu, potřeby privátního sektoru a absolventům by nabídl atraktivní uplatnění. Ke společnému jednání se hejtman Kulhánek už sešel se zástupci Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje a představiteli vybraných firem z Karlovarského kraje.

Připravovaný bakalářský studijní program je založen na spolupráci s partnerskou vysokou školou OTH Amberg-Weiden a také s obchodní a průmyslovou komorou Regensburg (IHK Regenburg).

Od ostatních programů, které nyní nabízí Fakulta ekonomická ZČU ve své chebské části, se liší zejména v tom, že se jedná o profesní studijní program, což znamená vyšší zastoupení praxe v rámci studia. To by trvalo osm semestrů, tedy čtyři roky a probíhalo by v anglickém jazyce ve velmi úzké spolupráci s podnikovou praxí. „Tím, že se jedná o studijní program, který je realizován ve spolupráci s bavorskou vysokou školou OTH Amberg-Weiden, obdrží absolventi studijního programu Management and Digital Technology v závěru studia dva vysokoškolské diplomy, což významně zvýší jejich hodnotu na trhu práce. Díky této spolupráci se zahraniční vysokou školou získají absolventi zároveň interkulturní kompetence a budou perfektně jazykově vybaveni,“ vysvětlila docentka Fakulty ekonomické Dita Hommerová.

Studijní program je zároveň ze své podstaty interdisciplinární, na výuce se budu podílet za ZČU hned tři fakulty: Fakulta ekonomická, Fakulta aplikovaných věd a Fakulta strojní. „Absolventi budou mít jak ekonomické, tak technické vzdělání a budou mít mnohem širší uplatnění v podnikové praxi. Studijní plán byl a je utvářen rovněž ve spolupráci s podniky z obou stran hranice," dodal proděkan pro studium Jan Tlučhoř.

Petr Drholec jako Schaf se Zdislavou Bohuslavovou ve hře Měsíc na vsi v režii Miroslava Krobota (rok 1977).
Zemřel herec Petr Drholec, dlouhá léta působil v chebském divadle

Podle děkanky Fakulty ekonomické Michaely Krechovské je smyslem realizace nabídky tohoto unikátního studijního programu je zejména posílení hospodářského růstu příhraničního regionu na obou stranách hranice. "Reagujeme tímto studijním programem také na strategický rozvoj středního školství v oblasti internacionalizace. Fakulta ekonomická ZČU vyvinula značné úsilí, aby za podpory dotačních programů připravila například špičkovou infrastrukturu pro výuku v chebské části fakulty," dodala děkanka Krechovská.

Profesní studijní program Management and Digital Technology by obsahoval dva semestry studia na partnerské škole v Německu, následnou praxi v partnerských podnicích a firmách na německé straně, dále dva semestry studia na Fakultě ekonomické ZČU v Chebu a praxi na území Karlovarského kraje, a to opět v rámci partnerských firem. Právě partnerské podniky, jichž by mělo být přibližně 40 na české i německé straně, by měly mít výhradní postavení v rámci celého studijního programu, protože právě jen u nich by pak studenti vykonávali svou odbornou praxi.

Krajská hospodářská komora bude v následujícím období oslovovat i další firmy s nabídkou spolupráce a budoucího partnerství v rámci projektu. „Přibývá firem, které čelí kritickému nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců. V některých společnostech začíná být situace natolik vážná, že zvažují svoje další působení v Karlovarském kraji. Proto otevření nového atraktivního oboru, který bude připravovat budoucí absolventy podle potřeb firem a v úzké spolupráci s nimi, velmi vítáme. Těší nás i velký zájem firem z Karlovarského kraje o zapojení do přípravy a realizace tohoto studijního programu,“ doplnila Lenka Mansfeldová, ředitelka Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje.

Petr Tužil, HR manažer WITTE Automotive zdůraznil, že pro další rozvoj WITTE v regionu jsou klíčoví kvalifikovaní lidé se specializací v oblasti digitalizace, automatizace a projektového řízení. "Vznik nového studijního programu vnímáme jako naši společenskou odpovědnost, neboť tím podpoříme atraktivitu Karlovarského kraje a snížíme odchod mladých a talentovaných jedinců do jiných regionů,“ uvedl.