Na tu sice přispívá úřad práce, rozdíl ale musí dorovnávat právě zaměstnavatel. Zaměstnanci na veřejné službě mají tak obavy, že obce začnou propouštět.

„Práci jsem hledal půl roku," řekl jeden z pracovníků, který si nepřál být jmenován. „Jsem rád, že mám alespoň tohle. I když to není žádné terno, mám pravidelný příjem. Teď se ale začalo mluvit o tom, že obec musí dorovnávat naše platy, protože se zvýšila minimální mzda. Bojím se tak, aby nezačala obec redukovat počet míst. "

Zvýšené dotazy týkající se nárůstu minimální mzdy eviduje i úřad práce. „V souvislosti se zvýšením minimální mzdy na 8 500 korun měsíčně se množí dotazy ze stran zaměstnavatelů," potvrdila Kateřina Beránková, tisková mluvčí úřadu práce. „Po zvýšení minimální mzdy mohlo dojít k mírnému nárůstu výdajů u zaměstnavatelů. Částka, kterou poskytuje úřad práce, je skutečně příspěvkem na mzdu. Není tedy určena k pokrytí celé mzdy." V současné době dostávají zaměstnavatelé přibližně jedenáct tisíc korun měsíčně na jednu podporovanou pracovní pozici. Z toho samozřejmě ještě odvádí zdravotní a sociální pojištění.

Nicméně i samotný úřad si uvědomuje, že může dojít k propouštění z důvodu nedostatku finančních prostředků. Je proto připraven jednat a obcím, které by s výdaji navíc měly problémy, pomoci. „Úřad práce je samozřejmě připraven v individuálních případech jednat o uzavření dodatku na případné zvýšení příspěvku," řekla Marie Bílková, generální ředitelka Úřadu práce České republiky.

Jednou z takových obcí je například Odrava. „Ano, podepisovali jsme dodatek ke stávajícím smlouvám," uvedla starostka Alžběta Derahová. „Nyní čekáme, jak to dopadne."

O tom, že veřejně prospěšné práce pomáhají dlouhodobě nezaměstnaným řešit jejich svízelnou situaci, svědčí fakt, že letos úřad práce umístil v celé republice 19 524 uchazečů. Nejčastěji našli lidé práci jako dělníci, kteří pomáhají s úklidem městských prostor.