„Současná výstava v Galerii umění Karlovy Vary navazuje na předchozí KARLOVARSKÝ SALON 2020, který měl benefiční charakter. Vystavující umělci tehdy věnovali svá díla v podpoře získat finanční prostředky na realizaci jezdeckého pomníku Karla IV. v Karlových Varech. Ten aktuálně vzniká dle návrhu profesora Michala Gabriela, akademického sochaře, který vyhrál soutěž vypsanou Rotary klubem Karlovy Vary v roce 2016,“ sděluje ředitel Galerie umění Karlovy Vary Jan Samec.

Chebská nemocnice každým dnem získává svou novou tvář. Už zanedlouho bude jak ze škatulky a tím nadobro zmizí punc staré neperspektivní socialistické budovy, kde chybí zdravotnický personál. Těmto dobám už brzy odzvoní.
Chebská nemocnice se brzy stane jednou z nejmodernějších v Česku

Výstava představuje díla čtyřiceti šesti výtvarných umělců, kteří žijí a tvoří v karlovarském regionu nebo jsou s ním spjati. „Má podobu salonu, tedy takové výstavní formy, jenž umožňuje autorům vybrat si jedno nebo dvě díla, která podle jejich soudu nejlépe reprezentují jejich současnou tvorbu. Autorskou volbu nikterak neovlivňují kurátoři galerie. Za to se snaží o co nejlepší rozmístění vybraných děl v podmínkách galerijních sálů. Základním rysem této salonní výstavy je různorodost tvůrčích přístupů, od ryze klasicky výtvarných až po experimentální, zachycující rozpětí od volného umění po užité, přes fotografie až po instalace a konceptuální projev. To s sebou přináší také hojnost a mnohostrannost uměleckých materiálů,“ vysvětluje kurátorka sbírek Galerie umění Karlovy Vary Božena Vachudová

Název výstavy Karlovarský salon 22/2 má svou symboliku. „Poněkud záhadné číslování v úvodním názvu odpočítává novodobou galerijní historii salonu v 21. století. První salon stejně jako tento druhý (proto číslice 2 za letopočtem 22 - pozn. red.) připomíná také výtvarné salony na půdě galerie, a to čtyři ročníky v nelehkých letech 1961 až 1972 minulého režimu. Číslice 2 v sobě nese ještě jeden význam. Znovu se objevují umělci, kteří vystavovali na benefiční verzi salonu v roce 2020. Tentokrát si ale každý z nich pozval svého výtvarného kolegu nebo kolegyni. Proto dvojka za číslicí 22 symbolizuje vystavující dvojici,“ dodávák urátorka.

V Chebu si brzy budou moci lidé nakupovat potraviny za diskontní ceny. Ruská společnost Svetofor se tak stane velkou konkurencí obchodním řetězcům, jako je Lidl, Penny, nebo Albert.
V Chebu se brzy otevře nový ruský supermarket, MERE konkuruje nízkými cenami

Díky tomu vznikla pestrá generační přehlídka. „Nejstarší zúčastněný autor se narodil v roce 1917, nejmladší v roce 2001. Je milým faktem, že si současní karlovarští tvůrci vzpomněli na karlovarské umělce již nežijící. Jde například o Jana Samce staršího, na Antonína a Gizelu Kuchařovy nebo na nedávno zesnulého Petra Strnada, mimo jiné účastníky karlovarských salonů 20. století. Vedle zvučných jmen současných výtvarníků, jako je Václav Balšán, Jiří Jun nebo František Steker či František Tumpach a mnohých dalších, se jako hosté objevují noví talentovaní umělci,“ uvádí.

Výstava Karlovarský salon 22/2 potrvá do neděle 27. března. „Díla vybraná do aukce během plesu VARY – KARLOVI dne 9. dubna 2022, budou ještě představena v Galerii umění Karlovy Vary na přátelském setkání umělců salonu 24. března,“ dodává Samec.