Nepříjemnosti nastanou řidičům, kteří by chtěli u nádraží zaparkovat. Na parkovišti před nádražní budovou vznikne totiž zákaz vjezdu. „Během rekonstrukce budou zastávky pro městskou hromadnou dopravu (MHD) přemístěné na stávající parkoviště osobních automobilů před nádražím,“ informovala Pavla Brabencová z Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje.

„Zastávky linkových autobusů přemístíme na stávající podélné stání v ulici Žižkově. Po celou dobu stavby bude na obě místa zamezený vjezd autům,“ podotkla.
Na místě současného autobusového nádraží vznikne středový šestiúhelník, kolem kterého se rozloží příjezdová a odjezdová stání autobusů MHD.

„Projekt výstavby dopravního terminálu je navržený tak, že řazení autobusových stání je pomocí objezdového středového šestiúhelníku,“ řekla Pavla Brabencová.

„Kolem něj se soustředně rozkládají příjezdová a odjezdová stání Městské hromadné dopravy. Východní hrana středového polygonu je přitom orientována souběžně s provozní budovou Českých drah,“ uvedla Brabencová.

Plocha před nádražím se propojí suchou cestou přes přechody diagonálním přístřeškem, který bude napojený přímo na podloubí nádraží. Na něj se připojí prstenec nižších přístřešků okolo hlavní plochy dopravního terminálu, který vytvoří suchou cestu od výstupu a ostatních stání po obvodu hlavní plochy.

Současný stav autobusového nádraží nevyhovuje především seniorům. „Už aby to bylo postavené,“ řekla seniorka Marie Šindelářová z Chebu. „Teď jsou tam všude díry a když jedu autobusem, připadám si jako na houpačce, což mi nedělá dobře,“ podotkla.

U středového šestiúhelníku stavebníci vybudují jak stání pro linky městské hromadné dopravy, tak i stání pro dálkové linky. „Napojení celého areálu bude z křižovatky ulice Žižkova a Dukelská. Podél západní strany centrálního polygonu bude umístěno parkování pro autobusy,“ řekla dále Brabencová.

Vjezd do terminálu stavebníci navrhli z ulice Dukelské. Aby se od autobusů tolik neprášilo, vysadí se kolem terminálu nová zeleň. „Parková úprava stávající vzrostlé zeleně, kterou doplníme novou výsadbou, vytvoří hlukovou a prachovou clonu vůči okolní zástavbě,“ informovala dále Pavla Brabencová. Rekonstrukce se dotkne všech ploch, které se momentálně na nádraží nacházejí.

Lidé také chtějí, aby na terminálu byly vidět všechny odjezdy a příjezdy autobusů.
„Dnes neustále někdo strhává papírové jízdní řády a pak mám problém zjistit, kdy který autobus jede. Doufám, že při té nové stavbě budou řády vytvořeny lepším způsobem,“ uvedl Karel Černý z Chebu.

Podle zjištěných informací budou informace o odjezdech a příjezdech autobusů uvedeny na informačních digitálních panelech. Pro nevidomé bude panel vybaven audio–hlasovým modulem. Samozřejmostí je, že dopravní terminál nabídne bezbariérový přístup. „Předpokládaný termín ukončení prací je do 1. června 2012,“ dodala Brabencová.

Celý středový polygon bude fungovat jako zázemí provozovatele dopravního terminálu, kde se budou nacházet i služby pro cestující, jako jsou informace, pokladna a další.