Poutní maraton, který pořádala chebská Farní charita, překvapil svou účastí.

„V kostele i před kostelem sv. Mikuláše v Chebu se sešlo více než 200 lidí, z nichž se 141 zaregistrovalo jako účastníci Poutního maratonu. Po organizačních pokynech a rozcvičce vedené Milošem Škorpilem byl přímo před hlavním oltářem chrámu sv. Mikuláše odstartován centimaraton, jehož se s vervou zhostily jak děti, tak biskup František Radkovský,“ uvedl ředitel Farní charity Petr Hruška.

Na vlastní maratonskou trasu se pak vydali běžci spolu s 37 chodci i 54 cyklisty pod dozorem státní i městské policie. „V několika skupinách se přesunuli po pěší zóně k nádraží, odkud už každý nabral rychlost, jaká mu vyhovovala. Část poutníků se pod vedením faráře Petra Bauchnera na trasu vydala poutním autobusem, celkem jich bylo 24,“ doplnil Hruška.

V účelových sbírkách pro Poutní maraton se při ranní a večerní bohoslužbě vybralo více než pět tisíc korun, dobrovolné startovné účastníků vyneslo téměř 25 tisíc korun, přátelé účastníků a farní charity věnovali na účet farní charity dalších téměř 18 tisíc korun, benefiční aukce obrazu Běžec od Marathonu vynesla 7,5 tisíce korun, téměř 15 tisíc korun věnovaly některé firmy a především katolická farnost z Waldsassenu. Celkem tedy Farní charita Cheb získala více než 70 tisíc korun. „Nakonec jsme se mohli radovat z čistého zisku této benefiční akce 60 tisíc korun, což téměř pokrylo náš 70tisícový deficit v letošním rozpočtu našeho dobrovolnického centra způsobený krácením dotací z ministerstva vnitra na práci s dobrovolníky,“ dodal Hruška.

„Bylo to náročné, ale hezké, příští rok se zúčastním opět,“ uvedl jeden z běžců.