Podvanácté

„Farní charita Cheb organizuje tuto akci na Chebsku již dvanáctým rokem a kromě Chebu navštěvují naši koledníci i obce, které spadají do chebské farnosti a františkolázeňské farnosti," uvedla Eva Kolafová, ředitelka Farní charity Cheb. „V rámci Tříkrálové sbírky (TS) 2013 budeme pořádat v době od 1. do 11. ledna 2013 i několik doprovodných akcí, na které všechny zájemce srdečně zveme."

Řada akcí

Tou první akcí je novoroční výběh na Zelenou horu. Sraz účastníků bude 1. ledna ve 13:13 hodin na hrázi přehrady Skalka. V následujícím týdnu bude nachystáno také slavnostní zahájení na radnici, tříkrálová starostovská polévka na náměstí či závěrečný koncert ve Čtenářské kavárně. Kdo se chce aktivně zúčastnit a koledovat, může se přihlásit na 731 619 729 nebo charita@farnostcheb.cz. Informační schůzka koledníků se uskuteční 3. ledna.

Finance pomohou

Celých 65 procent výtěžku sbírky poputuje na pomoc v regionu: třetina na služby starým a nemocným v Chebu, které zprostředkovává Farní charita Cheb, další třetina na podporu dobrovolnictví na Chebsku skrze Dobrovolnické centrum při Farní charitě Cheb a poslední třetina na pomoc lidem bez domova skrze slutby Diecézní charity Plzeň v Chebu. Zbytek vykoledovaných prostředků pak bude použit na podporu charitních sociálních služeb v plzeňském a karlovarském kraji, na humanitární pomoc v zahraničí a na celostátní režii sbírky.
Tříkrálová sbírka je mezi lidmi oblíbená.
„U řady sbírek jsem opatrný, ale Tříkrálové sbírce opravdu věřím," potvrdil například Jan Tomášek z Chebu. „Když k nám Tři králové nepřijdou, je mi to dokonce líto," dodal.