V sobotu 7. dubna se tam rozloučí se zimou při Vynášení Mořeny. Sraz všech je v 15 hodin před Kulturním centrem Svoboda, odkud půjdou vyhnat zimu z města a přivítat jaro. V návaznosti na to pak ve středu 11. dubna se v základní škole v budově gymnázia mohou všichni informovat o waldorfské pedagogice a zápisech do školy a školky při informační schůzce k zápisu, která začíná v 17 hodin.